سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شریفترین دانش، آن است که در اعضا و جوارح تو پدیدار شود . [امام علی علیه السلام]